top of page

MỜI CHÚNG TÔI GIẢNG DẠY!

Liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn chúng tôi giảng dạy trong Hội thánh, trường kinh thánh hoặc nhóm truyền giáo của quý vị!

Địa chỉ

T-N-T Ministries International

P.O. Box 712

Morgantown, WV  26507

Liên hệ chúng tôi

304-516-8046 hoặc 304-940-6666  Hoa Kỳ

tnt@tntmissions.org

+355 69 272 3618 Albania (Vetem Anglisht)

Wooden Surface

Cô Terri Young

 • Thuận Phục & Thẩm Quyền

 • Tâm Tính Tin Kính

 • Mối Quan Hệ Trong Hôn Nhân

 • Ngợi Khen & Thờ Phượng

 • Thiên Sứ & Ma Quỷ

 • Phương Pháp Học Kinh Thánh

 • Giải Nghĩa Kinh Thánh (Hermeneutics)

 • Cựu Ước Lược Khảo I & II

 • Tâm Vấn Cơ Đốc Căn Bản

 • Chức Vụ Giúp Đỡ

 • Biến Đổi Tính Khí

 • Nền Tảng Kinh Thánh (Heb. 6)

 • Phương Pháp Giảng I

 • Những Nguyên Tắc Của Nước Trời

 • Chiến Thuận Giảng Dạy

 • Đời Sống và Sự Giảng Dạy Của Đấng Christ

Wooden Surface
 • Thẩm Quyền Của Kẻ Tin

 • Những Nguyên Tắc Của Đức Tin

 • Sự Chữa Lành Thiên Thượng

 • Những Nguyên Tắc Cầu Nguyện

 • Sự Công Chính

 • Giao Ước Huyết

 • Những Ân Tứ Chức Vụ

 • Sứ Mạng Quốc Tế

 • Giáo Lý Kinh Thánh

 • Tân Ước Lược Khảo

 • Công Vụ Các Sứ Đồ

 • Thư Tín Ga-la-ti

 • Thư Tín Cô-rinh-tô

 • Đức Thánh Linh

 • Những Anh Hùng Đức Tin Cựu Ước

Thầy Terry Young

Một số môn học yêu thích của chúng tôi
bottom of page