top of page

TNT
Thư Viện Ảnh

Dưới đây là một cái nhìn nhỏ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong 25 năm thánh chức.

Faded Shapes

Nga

Terry & Terri đã từng liên tục làm việc tại Nga, Ukraine và trên khắp Liên Xô cũ trong nhiều năm. Bắt đầu làm việc với Josh McDowell Ministry vào năm 1997, sau đó là Calvary International, gia đình của họ sống ở Nga bắt đầu từ năm 1999. Vào đầu những năm 2000, TNT bắt đầu làm việc với Rick & Denise Renner, nơi họ đã tiếp tục phục vụ trong hơn 10 năm, khi họ được gọi đến cánh đồng truyền giáo mới của Hà Nội Việt Nam. Terri & Terri tiếp tục trở lại Nga mỗi năm để giảng dạy Lời Đức Chúa Trời.

Đông Nam Á

Trong thời gian sống ở Nga, Terry & Terri đã rất gắn bó với cộng đồng người Việt Nam tại Matx-cơ-va. Với tình yêu của những người Việt Nam trong trái tim của họ, họ đã chuyển từ Matxcơva về Hà Nội vào năm 2010, nơi họ đã sống và làm việc trong 6 năm. Họ tiếp tục đến thăm Việt Nam thường xuyên.

Châu phi

Làm việc với Rhema Kenya, Terry & Terri dạy Lời Chúa tại một số địa điểm ở Kenya. Người dân Kenya rất quý giá và khao khát thấy được sự vận hành của Chúa trên vùng đất của họ. Terry & Terri tiếp tục đến đó thường xuyên, đào tạo các nhà lãnh đạo châu Phi.

Ấn Độ

Ấn Độ là một quốc gia đa dạng và đông dân cư. Có một sự vận hành khác biệt của Đức Chúa Trời ở đó tại miền đông bắc Ấn Độ, nơi cộng đồng Cơ đốc giáo rất muốn tìm hiểu thêm về Lời Đức Chúa Trời.

Việc giảng dạy các nguyên tắc nền tảng của Lời Đức Chúa Trời, chúng tôi giúp đào tạo các nhà lãnh đạo Ấn Độ để đến với quốc gia của họ cho Chúa Giê-su Christ.

Châu Âu

Terry & Terri sống ở Albania và từ đó đi đến cả Tây và Đông Âu. Vùng Balkan từ lâu đã là nơi chia cắt. Chỉ có Đấng Christ mới có thể đưa mọi người đến với nhau bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Từ Albania, họ có thể tiếp cận nhiều người với thông điệp Phúc âm thay đổi cuộc đời.

Hoa Kỳ

Cả Terry & Terri đều là những giáo sư Kinh Thánh dày dạn kinh nghiệm. Họ thường xuyên đi lại tại Hoa Kỳ để hướng dẫn và chia sẻ khải tượng của họ trong chức vụ.

 

Trong khi họ ở Hoa Kỳ, họ có thể đến hầu việc tại Hội thánh hoặc nhóm của quý vị.

bottom of page