top of page
tntmin_a_background_of_white_marble_with_black_and_gold_veins_3b8a2a56-0524-4bfc-a0cf-05f4
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Mësimi i Fjalës, Trajnimi i Udhëheqësve, Arritja e Kombeve

Misionarë që shërbejnë në Shqipëri

Ngjarje të ardhshme

shkurt
05

Tiranë, Shqipëri
 Kisha e Zotit, Selitë

Shkurt 
06-10

ISTL - International School of Theology & Leadership - Tiranë, Shqipëria

Tiranë, Shqipëri

Bëhuni dërgues

"Dhe si do të predikojnë nëse nuk dërgohen?"

[Romakëve 10:15]

bottom of page