top of page
Rrethththtththththh
     TNT 
sherbesaë nderkombetare
Books

Rreth

Terry & Terri

TERRY9284.JPG
    Terry L.  Young

Terry Young është President i TNT Ministries International , Inc.  Në këtë rol Terry është një Misionar/Mësues sipas Efesianëve 4:11, 12, i thirrur në misione ndërkulturore, globale. Ai është gjithashtu një Shërbestar shëtitës në Shtetet e Bashkuara.  

 

Terry u shugura përmes Sherbeses të Kenneth Hagin dhe anëtar te Shoqatës Ndërkombëtare të Sherbeses Rhema .  Ai është diplomuar në vitin 1985 në Kolegjin e Trajnimit të Biblës Rhema dhe ka një Diplomë Master në Teologji nga Universiteti Life Christian .  

 

Terry Young ka qenë misionar që nga viti 1996 kur filloi të punojë në ish-Bashkimin Sovjetik, duke jetuar në Moskë, Rusi.  Më pas duke jetuar në Azinë Juglindore dhe tani në Shqipëri.  

 

Përpara shërbeses të tij si misionar i krishterë, ai shërbeu gati 18 vjet në ushtrinë amerikane me shërbim në Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë Perëndimore, Arabinë Saudite, Irak, Kuvajt dhe Panama.

TERRI9384.JPG
Terri L. Young

Zonja Terri Young u rilind në moshën gjashtë vjeçare dhe kuptoi thirrjen për në misione kur ishte nëntë vjeç. Ajo e kaloi fëmijërinë dhe vitet e adoleshencës duke u përgatitur për të shkuar në fushën e misionit. Pasi mbaroi shkollën e mesme një vit më herët, ajo ndoqi Universitetin Qendror të Veriut dhe fitoi një diplomë në Studime Pastorale.

Ajo është shuguruar nepermjet dhe eshte anëtare e Rhema Ministryial Association International dhe ka një diplomë Master në Këshillim Pastoral nga Life Christian University.

 

Terri është një Misionare/Mësuese e dërguar nga Fryma e Shenjtë e thirrur nga Zoti.  Në këtë rol, ajo ka filluar dhe drejtuar shkolla biblike në ish-Bashkimin Sovjetik dhe në Azinë Juglindore.  Qindra studentë dhe të diplomuar po shërbejnë tani në shërbese si rezultat i përkushtimit të saj për edukimin e besimtarëve.

Cifti Young kanë dy djem, Trevor dhe Tyler. Tyler është i martuar me LeaBeth Young dhe kanë dy vajza Addie & Ellie.  

Terry dhe Terri Young qëndrojnë në dhuratat sherbestare te pesëfishta me një shërbesë vërtet apostolike, sipas Efesianëve 4:11, 12:  

 

“11 Dhe Ai vetë i dha disa për të qenë apostuj , disa profetë , disa ungjilltarë dhe disa barinj dhe mësues , 12 për pajisjen e shenjtorëve për veprën e shërbesës, për ndërtimin e trupit të Krishtit …”

Ne jemi misionarë të ditëve moderne që modelojmë shërbimin tonë sipas Apostullit Pal në shumë aspekte.  Ne udhëtojmë në kombe të ndryshme, duke ndërtuar Trupin e Krishtit, duke vendosur vepra "... jo atje ku u quajt Krishti " Rm.15:20

 

Qëllimi ynë është të vendosim një themel të fortë të Fjalës së Perëndisë në popullin e Tij, duke i mësuar urdherat dhe rregullat në nivelin më themelor.  Ne besojmë se njerëzit e Perëndisë duhet të dinë se çfarë besojnë në mënyrë që të jenë efektivë në jetë dhe në thirrjet e tyre.  Është dëshira jonë më e madhe t'i përgatisim ata që po kërkojnë të përmbushin thirrjen që Perëndia ka vendosur në jetën e tyre për shërbesë.  Thirrja jonë për të përgatitur udhëheqës kërkon që ne të udhëtojmë në pjesët më të skajshme të tokës ndërsa Shpirti na drejton "SHKONI".

TNT Ministries International, Inc. është një 501(c)3

Organizata jofitimprurëse, fetare

bottom of page