top of page

Na ftoni të flasim!

Na kontaktoni nëse dëshironi që ne të japim mësim  ne kishën tuaj,  shkollë, ose grup misionesh!

Adresë

TNT Ministries International

Kutia Postare 712

Morgantown, WV  26507

Na kontaktoni

304-516-8046 ose 304-940-6666  SHBA

tnt@tntmissions.org

+355 69 272 3618 Albania (Vetem Anglisht)

Wooden Surface

Zonja Terri Young

 • Dorëzimi & Autoriteti

 • Karakteri i perëndishëm

 • Marrëdhënia Martesore

 • Lavdërim & Adhurim

 • Engjëjt & Demonët

 • Metodat e Studimit të Biblës

 • Interpretimi i Biblës (Hermeneutikë)

 • Anketa e Dhiatës së Vjetër I & II

 • Bazat e Këshillimit

 • Sherbesat e Ndihmës

 • Temperamentet e transformuara

 • Bazat biblike (Hebr. 6)

 • Homiletika I

 • Parimet e Mbretërisë

 • Taktika e mësimdhënies

 • Jeta dhe Mësimet e Krishtit

Wooden Surface
 • Autoriteti i besimtarit

 • Parimet e Besimit

 • Shërimi Hyjnor

 • Parimet e lutjes

 • Drejtësia

 • Besëlidhja e gjakut

 • Dhuratat e Shërbesës

 • Misionet Ndërkombëtare

 • Doktrinat e Biblës

 • Anketa e Dhiatës së Re

 • Veprat e Apostujve

 • Galatasve

 • Korintasve

 • Fryma e Shenjtë

 • Heronjtë e Besimit (Dhjata e Vjetër)

Z. Terry Young

Disa nga kurset tona të preferuara
bottom of page