top of page

kalendari TNT

Kalendari TNT

Man Reading the Newspaper
Aty ku Zoti po na dërgon këtë vit

2022

 Mësues misionarë, me banim në Tiranë, Shqipëri.  Terry dhe Terri udhëtojnë në mbarë botën, duke mësuar parimet e Fjalës së Perëndisë.  Shërbimi i tyre është i mbushur plot me lëvizjen e Frymës së Shenjtë në kohët e fundit. 

janar
10-14

ISTL
Tiranë, Shqipëri

janar
15-16

Parimet e Mbretërisë
Korçë, Shqipëri

janar
24-29

Studim I Dhjatës së Re Kosovë
               
ANULLUAR

janar
24-29

Studim I Dhjatës së Re Kosovë
               
ANULLUAR
Jini të frymëzuar
bottom of page